...اینجا آوایی هست

اول دفتر به نام ایزد دانا / صانع پروردگار حی توانا

...اینجا آوایی هست

اول دفتر به نام ایزد دانا / صانع پروردگار حی توانا


اینجا آوایی هست...
آوایِ من، دختری به نام شقایق!!

می‌نویسم بر شقایق
- عشق
بر باران
- جان
و بر ستاره
- همراهی...